Bursa anuală „Sabin Nicolae Dancu” 2021

3
Noi
2021

Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș, cu sediul în Timișoara, str. Diaconu Coresi, nr. 12, anunță lansarea concursului pentru bursa „Sabin Nicolae Dancu”, bursă instituită prin generoasa donație făcută de moștenitoarea acestuia, doamna Liana Dancu.

Bursa va fi acordată anual unui tânăr arhitect care, prin valorificarea sumei de bani atribuită, va promova teme de arhitectură cu aplicabilitate sau inspirate din mediul rural tradițional, în special folosind ca suport tehnici și procedee tradiționale meșteșugărești și/sau adaptarea creativă a elementelor componente care definesc arhitectura vernaculară.

La concursul pentru bursa ”Sabin Nicolae Dancu” din acest an au dreptul să se înscrie arhitecții care îndeplinesc, cumulativ, condiția de a fi membri ai Filialei Teritoriale Timiș a O.A.R. și au vârsta de până la 40 de ani.

Valoarea bursei ”Sabin Nicolae Dancu” pentru anul 2021 este de 1800 Euro, brut.

Înscrierea la concursul anual pentru bursa ”Sabin Nicolae Dancu” se poate face până la data de 26 noiembrie 2021, ora 16:00 prin trimiterea documentelor online pe adresa secretariatului filialei: secretariat@oartimis.ro.

E-mailul trebuie să să conțină un singur dosar de candidatură pentru fiecare solicitant și să aibe titlul „înscriere Bursa anuală Sabin Nicolae Dancu 2021”.

Comisia care analizează dosarele și realizează interviurile este formată din următorii 3 membrii titulari:

  1. Arh. Sturdza Șerban
  2. Arh. Burileanu-Tellman Daniel-Johannes
  3. Arh. Lidia Păcurar

și 2 supleanți

  1. Arh. Popovici Victor
  2. Arh. Ardelean Zeno

Anunțarea câștigătorului se va face în cadrul evenimentului Seara Arhitecturii 2021, în luna decembrie. Data, ora și locul unde se va desfășura Seara Arhitecturii vor fi anunțate ulterior.

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru bursa anuală ”Sabin Nicolae Dancu”, formularul pentru cererea de înscriere, hotărârea nr. 145 din 2.12.2019 și acordul GDPR pot fi descărcate de la acest link.